ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقيقه

جوان گشت

Bootstrap Image Preview

بیان فعالیت های هر شهر درباره شعار سال 95برنامه ترکیبی و شاد صبحگاهی همراه با بیان دستاورد ها و تلاش های شهرهای مختلف ایران درباره شعار امسال