ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

اینجا شب نیست ( بامداد جمعه)

اینجا شب نیست ( بامداد جمعه)

بامداد جمعه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقيقه

اینجا شب نیست ( بامداد جمعه)

Bootstrap Image Preview

براساس توصیه‌های موکد مقام معظم رهبری مبنی بر حل مسائل اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف در سبک زندگی، تهیه این برنامه و ارائه آن به مخاطبان رادیو بخصوص قشر جوان ضروری بنظر می رسد.تبیین مسائل اقتصادی خرد و کلان کشور - اقتصاد در سبک زندگی ایرانی - اسلامی - اقتصاد خانواده و اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم