ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

اینجا شب نیست (بامداد پنج شنبه)

اینجا شب نیست (بامداد پنج شنبه)

بامداد پنج شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقيقه

اینجا شب نیست (بامداد پنج شنبه)

Bootstrap Image Preview

آشنایی جوانان با فرهنگ و ادبیات ایران و جهان که به صورت یک مجله رنگی ارائه می شود می‌تواند جوانان مخاطب خاص این ساعت را جذب نماید.هنر،شعر، سینما، تئاتر، موسیقی و ادبیات ایران و جهان موضوعات این برنامه را در برمی گیرند.