ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقيقه

فرمول یک

Bootstrap Image Preview

موج جوانی به شهر های زیبای ایران سفر می کند تا با جاذبه های گردشگری، آداب و رسوم مردمان و نیز فرصت های شغلی شهرهای کشورمان را به مخاطبان جوان خود معرفی نماید.معرفی جاذبه ها و ظرفیت های استان و توانمندی های شهرستان ها