صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 16:00 به مدت 25 دقیقه

پیچک

Bootstrap Image Preview

به موازات پیشرفت انسان در حیطه علم و فناوری، چالش های زیادی در زندگی به وجود آمده است. این برنامه نگاهی طنازانه به این چالش ها دارد.
غنی سازی اوقات فراغت، اصلاح رفتارها و باورهای فردی و اجتماعی

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0