پیچك جمعه از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

پیچك

پیچك

همه گیر شدن علم و سرعت ورود فناوری ها و ارتباطشان با زندگی روزمره ما ، مثل پیچكی شده كه به دور ما می پیچید و می تواند برگ و گل هایش به بار بنشیند و زیبایی بیاورد، یا دست و پا گیر شود و ریتم زندگی را آرام كند. پیچك به همین چالش ها می پردازد

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
پیچك