ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:30 به مدت 30 دقيقه

ملک آباد

Bootstrap Image Preview

بررسی علل مشکلات جامعه مانند بیکاریطرح مسائل ومشکلات جوانان در جامعه و کمک به روشن شدن فضای فکری و اجرای طرح ها