صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 23:00 به مدت 25 دقیقه

جاده ابریشم

Bootstrap Image Preview

مروری در اقتصاد مقاومتی ایران در سده‌های پیش با تکیه به متن سفرنامه‌ها
آشنایی جوانان با اوضاع معیشتی و اقتصاد مقاومتی در سده‌های قبل ایران

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0