ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

پنج شنبه از ساعت 23:30 به مدت 30 دقيقه

ده ترین

Bootstrap Image Preview

معرفی "ترین ها"این برنامه با راهکاری مناسب و جذاب به معرفی 10تا از ترین ها در ایران می پردازد که مخاطبان آنها را انتخاب کرده اند.