صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 22:00 به مدت 55 دقیقه

طعم مطالعه

Bootstrap Image Preview

آشنایی با مشاغل جدید و استفاده از تکنولوژی های روز در ارائه خدمات
آشنایی با کارکردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0