صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

لنگ ظهر

Bootstrap Image Preview

این برنامه با استفاده از زبان طنز به تغییر رویه زندگی جوانان و فعالیت بیش از حد در فضای مجازی می پردازد
یکی از ویژگی های جوانان امروز درگیری بیش از حد در فضای مجاز و تا دیروقت بیدار ماندن و دیر بیدار شدن است. این تغییر رویه زندگی در سلامت جسم و روان تاثیر نامطلوب می گذارد که در این برنامه با استفاده از زبان طنز به این مسئله پرداخته شده است

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 4855 / 21
  • تعداد نظرات: 61/ 4
  • پسندیده شده: 116
  • پسندیده نشده : 8