ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

هر روز هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقيقه

کسی صدام میزنه

Bootstrap Image Preview

طرح مفاهیم دینی ، اخلاقی ، اعتقادی و کاربرد آن در روابط فردی و اجتماعی این برنامه تلاش می‌کند از قالب امر و نهی کردن مستقیم، با به کارگیری نظرات مردم از زبان آنان مفاهیم دینی و اخلاقی را به مخاطب خود منتقل کند. آشنایی و انس با قرآن، توجه به نماز ، آشنایی با مفاهیم دینی و کاربرد آنها، لزوم پایبندی به الزامات دینی و توجه به سلامت روانی و معنوی از اهداف این برنامه به شمار می‌رود.