ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

جمعه ها از ساعت 9:30 به مدت 115 دقيقه

جمعه من

Bootstrap Image Preview

ایجاد نشاط، اطلاع رسانی، اصلاح رفتارهای نادرست اجتماعی با رویکرد طنزایجاد فضای شاد و مفرح در صبح روز جمعه