صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

عبور از تاریخ

Bootstrap Image Preview

تبیین تاریخ معاصر ایران توسط خسرو معتضد تاریخدان
نمایاندن زوایای مختلف تاریخ معاصر ایران به زبانی ساده و تلاش در جهت روشنگری تحریفات تاریخی برای جوان امروز ایرانی

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0