جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

جوان ایرانی سلام

جوان ایرانی سلام

به همه جوانیت، به غیرتت، به همتت، به توانت و به فكرت سلام می‌گوییم. به روزهای سختی كه پایش ایستادی، و به فرداهایی كه آن را خواهی ساخت، كه هر روز برای تو صبح است؛ روشن و مومن و آغاز گر. جوان ایرانی سلام .

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام