ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:30 به مدت 10 دقيقه

سمفونی عشق

Bootstrap Image Preview

تبیین موفقیت های بزرگی که در صحنه های دفاع مقدس به علت ارتباط نزدیک محققان و مراکز علمی و پزوهشی کشور با بخش عملیاتی حاصل شده است.- معرفی فناوری های کاربردی در عملیات - شرح عملیات و شکل گیری نیاز - معرفی نخبگان جنگی و رزمندگان دیروز و محققین امروز