صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اینجا شب نیست (بامداد شنبه)

اینجا شب نیست (بامداد شنبه)

بامداد شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقيقه

اینجا شب نیست (بامداد شنبه)

Bootstrap Image Preview

آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان و جوانانپی بردن به دغدغه‌های نوجوانان امروز و دغدغه های جوانان امروز در سن نوجوانیشان و مقایسه آن ها. دعوت از یک نوجوان موفق به همراه خانواده‌اش بخش ثابت این برنامه را تشکیل میدهد. این برنامه رده سنی 10 تا 16سال را در نظر دارد.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 281 / 34
  • تعداد نظرات: 1/ 34
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 1