عضدشو پنج شنبه و جمعه از ساعت 22:00 به مدت 15 دقیقه

عضدشو

عضدشو

دغدغه های اجتماعی مخصوصا دغدغه های جوانان به صورت یك داستان آهنگین بیان می شود. پنج شنبه و جمعه ها ساعت 22:00

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
عضدشو