فقط به من اشاره كن هر روز از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

فقط به من اشاره كن!

فقط به من اشاره كن

فقط به من اشاره كن

این برنامه سعی دارد، در یك قالب شاد، تاثیر رفتارهای مثبت را در روابط میان فردی و جامعه به تصویر كشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دسترسی سریع
فقط به من اشاره كن!