آتش پنهان پنج شنبه ها از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

آتش پنهان

آتش پنهان

آتش پنهان

همه اولش تفننی شروع می كنن. همه اولش تصور می كنن گرفتار نمی شن. همه اولش فكرش هم نمی كنن .... اما نمی دونن كه آتش این راه و بر جان می زند. قصه قصۀ آتش پنهانِ اعتیاد است و خاكستر سردش.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881

خبرها

دسترسی سریع
آتش پنهان