عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

عبور از تاریخ

Bootstrap Image Preview

سرد و تاریك و نمور بود، با دیوارهای بلند و صداهای مبهم و درهم. پر از نشانه و خط و خاطره. پر از تجربه، پر از عبرت و من تنها عابر این راهِ بی برگشت نبودم، در عبور از تاریخ.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
عبور از تاریخ