سمفونی عشق شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

سمفونی عشق

سمفونی عشق

سمفونی عشق

تبیین موفقیت های بزرگی كه در صحنه های دفاع مقدس به علت ارتباط نزدیك محققان و مراكز علمی و پزوهشی كشور با بخش عملیاتی حاصل شده است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881

خبرها

دسترسی سریع
سمفونی عشق