هواتو دارم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

هواتو دارم

هواتو دارم

در برنامه هواتو دارم سعی میشودكه با جهادگران چه در بخشهای مردمی جه مدافعان سلامت ارتباط گرفته میشود و در بخش هایی اخبار خوب در فضای مجازی دنبال میشود .همچنین ارتباط با گزارشگران شهرستان ها اخبار همدلی انعكاس داده میشود.


در بخشهایی نیز حضور فعال زنان در كمك های مومنانه و همدلی انعكاس میشود. در خلال بخش های ارتباطی بازتاب رسانه ای اخبار خوب و مثبت هم گنجانده می شود

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
هواتو دارم