موكب هر روز از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

موكب

موكب

تبیین و مطالبه دغدغه های جوانان كشور

مجری: امین قاسمی فرع
سردبیر: علی ملكی
تهیه كننده: اكرم زمانی
گزارشگران: مهدیه پهلوانی، شیما شیرازی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

کانال سروش : @majazima88

دسترسی سریع
موكب