مرز شیشه ای سه شنبه ها از ساعت 21:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

مرز شيشه اي

مرز شیشه ای

گفتگو با اندیشمندان و صاحب نظران كشورهای فلات ایران در باب زبان فارسی، فرهنگ، دین و آداب و رسوم مشترك

تهیه كننده: فاطمه شهبندی
اجرا: محمدرضا قادری
نویسنده: شیرین بغدادی
تدوین و تصویر: امیرحامد حاتمی

تولید فضای مجازی رادیو جوان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 21:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
مرز شیشه ای