خانه پدری ایام محرم هر روز از ساعت 14:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

خانه پدري

خانه پدری

🔹مستندی درباره ی هیئت های 100 ساله ی «ایران»

📻تهیه كننده : فاطمه شهبندی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام محرم هر روز

ساعت پخش برنامه: 14:00

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

کانال سروش : @majazima88

دسترسی سریع
خانه پدری