دست به نقد شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 09:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

دست به نقد

دست به نقد

نقد برنامه های رادیو جوان توسط مخاطبان و پاسخگویی عوامل برنامه و مدیران شبكه

تهیه كننده: زینب محمودی
گزارشگر: محمد گراوند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 09:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دست به نقد