سوال از شما پاسخ از قرآن هر روز از ساعت قبل از اذان به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

سوال از شما، پاسخ از قرآن

سوال از شما پاسخ از قرآن

پاسخ‌گویی به پرسش‌های زندگی روزمره با کمک قرآن کریم

عوامل برناه نیز به شرح زیر می باشد :
تهیه کننده: حسام سیفی
کارشناس برنامه: دکتر عبدالکریم شمشیری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: قبل از اذان

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 09108891988

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
سوال از شما، پاسخ از قرآن