با تو حالم خوبه 3 تا 13 تیرماه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

با تو حالم خوبه

با تو حالم خوبه

قراری خودمونی و دوستانه در حرم امام رضا (ع) در دهۀ کرامت.

این برنامه شامل آیتم‌های زیر است:
- گفتگو دربارۀ فضایل اخلاقی و خصوصیات اجتماعی امام رضا (ع) با کارشناس برنامه (مهدی رستمی).
- گزارش زنده در حرم رضوی با جوانان.
- مسابقه عکس خویش‌انداز در حرم رضوی.
- گفتگو دربارۀ معماری و فضای داخلی حرم و تاریخچۀ آن.
- گفتگو با خیرینی که به نام امام رضا (ع) کارهای خداپسندانه انجام می‌دهند.تهیه‌کنندگان: سیروس رجبی - مجتبی حسنی
گویندگان: ابوالفضل اینانلو - حسن خلقت دوست - مجید عسگری
گزارشگر: حسین قدیمی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 3 تا 13 تیرماه

ساعت پخش برنامه: 19:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
با تو حالم خوبه