جمعمون جَمعه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

جمعمون جمعه

جمعمون جَمعه

این برنامه، مجله‌ای تركیبی با چهار محور موضوعی ازدواج، سبك زندگی جوانان، ارتباط جوانان با خانواده، فرزندآوری است كه سعی می‌كند مهارت‌های ارتباطی جوانان در حوزۀ خانواده را در قالبی سرگرم كننده بیان كند.

این برنامه نگاهی آسیب شناختی به مسائل جوانان در حوزه خانه و خانواده خواهد داشت.
در این برنامه سعی خواهد شد، راهكارهای مناسب در جهت برطرف كردن مسائل اجتماعی جوانان در حوزه خانواده، در قالب كارشناسی ارایه گردد.

تهیه كنندگان: عاطفه شیوافر - مجتبی حسنی
گویندگان: فاطمه عباسی - صدیقه مرادی
نویسنده: سید ابوالفضل طاهری - مریم ابوالحسنی - فرزانه عرفانی‌تبار
هماهنگی: بابك شكری - فرزاد محمدی


اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جمعمون جمعه