دادرسانه شنبه از ساعت 22:00 به مدت 50 دقیقه

دادرسانه

در برنامه دادرسانه سعی شده، در جهت گفتمان سازی و تبیین اصول مطالبه گری صحیح، به پرونده‌های فساد بپردازد كه خود مردم باعث كشف آن شده اند،مردمی كه اغلب ذی نفع هم نیستند، سوت زنی و افشا فساد یكی از حقوق شهروندی است و نباید در این امر سكوت كرد.

برای همگانی شدن مطالبه گری و اثر بخش شدن آن در جامعه دو نكته ضروریست:
اولا، امروزه برای اغلب مردم مطالب‌گری مفهومی غریب و نامأنوس است، و به دلایل متعدد مطالبه یك امر رایج بین مردم نیست.
ثانیاً ، مطالبه ‌گری یك علم و یك فن است.
و اگر به روش صحیح و با در نظر گرفتن ظرایفش انجام نشود با بی اثر خواهد بود و یا اثر مخرب ایجاد خواهد كرد.
لذا ترویج مطالب‌گری نیاز به گفتمان سازی و تبلیغ دارد و ثانیاً مستلزم آموزش و تربیت است.

در برنامه دادرسانه سعی شده، در جهت گفتمان سازی و تبیین اصول مطالبه گری صحیح، به پرونده‌های فساد بپردازد كه خود مردم باعث كشف آن شده اند،مردمی كه اغلب ذی نفع هم نیستند، سوت زنی و افشا فساد یكی از حقوق شهروندی است و نباید در این امر سكوت كرد.

عوامل برنامه
تهیه كننده: قاسم اورنگی
گوینده: حمید ترابیان
سردبیر: سعید مخدومی
هماهنگی: سركار خانم قلی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دادرسانه