پازل شنبه از ساعت 12:00 به مدت 5تا 8 دقیقه

پازل

این برنامه به دنبال پاسخ علمی و بنیادی به یک پرسش ساده جوانان و نوجوانان است: آیا من در جای درستی قرار دارم؟

در روزگاری که اطرافمان پر شده از کتاب ها و سخنرانی ها و کارگاه های تجاری و غیرعلمی و بی محتوای روان شناسی برای علاقه مندان به حوزه خودشناسی و موفقیت چه بهتر که از یک برنامه کوتاه و کاربردی در زمینه خودشناسی و خودشکوفایی و پیدا کردن جای درست خود در جامعه که همه پیش زمینه و خشت های اول موفقیت هستند استفاده نمود.

در برنامه پازل، مجری برنامه در قالب جوانی معمولی اما جویای موفقیت و تشنه پیشرفت در هر قطعه از پازل با پرسشی رو به رو می شود و آن را با کارشناس برنامه که در قالب دوست دانای او ظاهر شده مطرح می کند. پرسش و پاسخ های مطرح شده در طول گفتگو دغدغه های رایج و گاها ناخودآگاه جوانان و نوجوانان در این روزها هستند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 12:00

مدت برنامه:5تا 8 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
پازل