مثل ها و متل ها هرروز از ساعت متغیر به مدت 2 دقیقه

رادیو جوان

مثل ها و متل ها

مثل ها و متل ها

"ریشه ضرب المثل ها"

در این برنامه به داستان ها و ریشه ضرب المثل های مورد استفاده مردم پرداخته می شود.


تهیه كننده: قاسم اورنگی
راوی: فاطمه عباسی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هرروز

ساعت پخش برنامه: متغیر

مدت برنامه:2 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
مثل ها و متل ها