صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت متغیر به مدت 2 دقیقه

زمان پخش: هرروز

ساعت پخش برنامه: متغیر

مدت برنامه: 2 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

"ریشه ضرب المثل ها"

در این برنامه به داستان ها و ریشه ضرب المثل های مورد استفاده مردم پرداخته می شود.


تهیه کننده: قاسم اورنگی
راوی: فاطمه عباسی

همکاران ما