صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 19:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22040000 - 22050952
سامانه پیامک: 30000881

بررسی معضلات و موانع فرهنگی پیش روی خانواده های ایرانی

به عنوان تاثیرگذارترین عنصر جامعه برای پیشرفت کشور


تهیه کننده: مجتبی امیری
کارشناس مجری: محسن رسولی
هماهنگی: فرزاد محمدی

همکاران ما