شمارش معکوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

شمارش معکوس

بررسی معضلات و موانع فرهنگی پیش روی خانواده های ایرانی

به عنوان تاثیرگذارترین عنصر جامعه برای پیشرفت کشور


تهیه کننده: مجتبی امیری
کارشناس مجری: محسن رسولی
هماهنگی: فرزاد محمدی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 19:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040000 - 22050952

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
شمارش معکوس