سفرنامه اربعین ایام اربعین از ساعت چند رسانه ای به مدت میان برنامه

رادیو جوان

سفرنامه اربعين

سفرنامه اربعین

""سفرنامه اربعین"" گزارش تصویری گروه فنی و برنامه سازان اعزامی ِ رادیوجوان به كربلای معلی برای پوشش راهپیمایی اربعین حسینی است.

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان، گروه فنی و برنامه سازان اعزامی ِ رادیوجوان روز سه شنبه نهم آبان 1396 برای پوشش راهپیمایی اربعین حسینی به كربلای معلی اعزام شدند.
حسین خلیل نژاد، حسن خلقت دوست، مهدی دهقان و ... گزارشگران و عكاسان اعزامی از رادیو جوان هستند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام اربعین

ساعت پخش برنامه: چند رسانه ای

مدت برنامه:میان برنامه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سفرنامه اربعین