کیلومتر 88 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:15 به مدت 15 دقیقه

کیلومتر 88

به کیلومتر 88 جاده جوانی که رسیدید توقف کنید، اینجا معنای جوونی رو همون طور که باید تجربه می‌کنید؛ فعال و سرسخت و خلاق و پر شور، مثل یک مسافر جوان در مسیر زندگی.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه کننده : مجتبی حسنی
نویسنده : مهدی رسولی
گوینده : سمانه مبلغ حسینی
گزارشگر : فریبا آئینی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 17:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
کیلومتر 88