صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

بررسی وضعیت کشورها بعد از جنگ به لحاظ اقتصادی و سیاسی

نگاهی به روند اقتصادی، اجتماعی کشورهای مختلفی( خصوصا توسعه یافته) که پس از درگیری با جنگ ها توانسته اند به بازسازی کشور خود بپردازند و مقایسه آن ها به لحاظ توفیق در این بازسازی با ایران که سریع تر توانست روی پای خود بایستد. با توجه به این که ایران همچنان در جنگ و محاصره اقتصادی و تحریم است این برنامه با توجه به سخنان رهبری درباره شیوه مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته طراحی شده است.

همکاران ما