صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: ویژه اذان ظهر

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

برنامه "اذان‌گاهی ظهر" با هدف آشنایی با فوائد نماز بخصوص نماز اول وقت و نقش آن در ارتقاء زندگی اجتماعی افراد.

کسانی که نماز خود را در اول وقت آن بجا می آورند،در مقایسه با کسانی که اینگونه نیستند نگرش یکسانی در مورد نماز ندارند. گروه دوم هر وقت به یاد نماز خوانده نشده‌ی خود می‌افتند دلهره و اظطراب وجودشان را فرا میگیرد،این دلشوره ادامه دارد تا اینکه نماز خود را بخوانند و خلاص شوند. چنین نمازی نه از روی عشق و محبت به نماز ، بلکه با انگیزه‌ی رهایی از این تکلیف سخت بوده‌است. این نگرش موجب می‌شود تا بتدریج از نماز فاصله بگیرند. در این برنامه تلاش می‌شود تا با بیان فوائد نماز اول وقت و ارزش‌های آن از تاثیر فوق العاده آن در جامعه بهره‌برداری شود.