صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: در فواصل برنامه‌ها

مدت برنامه: 5 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

معرفی ظرفیت های تولید ملی و اشتغالزایی پایدار در ایران بدون نیاز به درآمد فروش نفت.

در هر برنامه با زبان ساده پنج ظرفیت اقتصادی کشور بعنوان راه های رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 معرفی می شود و با ارائه آمار و گفتگو با کارشناسان متخصص هر حوزه میزان درآمدزایی شخصی و ملی آن حرفه و همچنین تعداد فرصت های شغلی پایداری که به همراه دارد بررسی می گردد.

همکاران ما