صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقيقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: در فواصل برنامه‌ها

مدت برنامه: 5 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

معرفی ظرفیت های تولید ملی و اشتغالزایی پایدار در ایران بدون نیاز به درآمد فروش نفت.<br>

در هر برنامه با زبان ساده پنج ظرفیت اقتصادی کشور بعنوان راه های رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 معرفی می شود و با ارائه آمار و گفتگو با کارشناسان متخصص هر حوزه میزان درآمدزایی شخصی و ملی آن حرفه و همچنین تعداد فرصت های شغلی پایداری که به همراه دارد بررسی می گردد. <br>

همکاران ما