منهای نفت هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

منهاي نفت

منهای نفت

معرفی ظرفیت های تولید ملی و اشتغالزایی پایدار در ایران بدون نیاز به درآمد فروش نفت.

در هر برنامه با زبان ساده پنج ظرفیت اقتصادی کشور بعنوان راه های رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 معرفی می شود و با ارائه آمار و گفتگو با کارشناسان متخصص هر حوزه میزان درآمدزایی شخصی و ملی آن حرفه و همچنین تعداد فرصت های شغلی پایداری که به همراه دارد بررسی می گردد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: در فواصل برنامه‌ها

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
منهای نفت