صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 09:00 به مدت 45 دقيقه

زمان پخش:پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه:09:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

موضوعاتی از قبیل داعش، گروه های تکفیری سلفی، جنگ نفت وفیری سلفی، جنگ نفت و ... و شفاف سازی اصل ماجرا برای عموم مردم از جمله جوانان

معرفی معاندان جمهوری اسلامی ایران

همکاران ما