صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 09:00 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

موضوعاتی از قبیل داعش، گروه های تکفیری سلفی، جنگ نفت وفیری سلفی، جنگ نفت و ... و شفاف سازی اصل ماجرا برای عموم مردم از جمله جوانان

معرفی معاندان جمهوری اسلامی ایران

همکاران ما