روایت اول شخص یكشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 40 دقیقه

رادیو جوان

روایت اول شخص

روایت اول شخص

بررسی تاریخ تمدن اسلامی

نگاهی به کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یکشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 21:00

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
روایت اول شخص