صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

يکشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 40 دقيقه

زمان پخش:یکشنبه ها

ساعت پخش برنامه:21:00

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

بررسی تاریخ تمدن اسلامی

نگاهی به کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران

همکاران ما