صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد چهارشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

زمان پخش: بامداد چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 24:00

مدت برنامه: 90 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

ارائه‌ی اطلاعات علمی و اطلاعات عمومی در قالب یک مجله عملی با رویکردی طنز و شاد

این برنامه در واقع یک مجله علمی است که به صورتی طنز ارائه می‌شود و دارای صفحه‌های مختلفی است که بعضی ثابت و برخی متغیر هستند.<br> زندگینامه دانشمندان، فیزیک کوانتوم، داستان اختراعات ، باستان شناسی ، تاریخچه اکتشافات، ستاره شناسی ، هواشناسی و جانورشناسی برخی از صفحات این مجله عملی را تشکیل می‌دهند.