اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه) بامداد سه شنبه از ساعت 24:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

اينجا شب نيست (بامداد سه شنبه)

اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه)

«اینجاشب نیست» هرشب زوایای گوناگون یک موضوع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا علمی را در کشور بررسی می‌کند.

بخش «لبو فروش» یک نمایش منولوگ است که در آن موضوعات سیاسی - اجتماعی داغ روز به چالش کشیده می‌شود.
شنوندگان اینجا شب نیست می‌توانند هر شب با مراجعه به سایت رایو جوان، (صفحه اینجا شب نیست) در مسابقه برنامه شرکت کنند.
بخش تعاملی برنامه در سایت رادیو جوان، پذیرای نظرها و دیدگاه های شنوندگان است. دوستداران موسیقی ملل نیز می‌توانند موسیقی مورد نظر خود را در اینجا شب نیست بشنوند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: بامداد سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 24:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه)