صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

اقتصاد مقاومتی که به موضوع عدالت اجتماعی اختصاص دارد

آگاهی بخشی درباره عدالت اجتماعی- طرح تحول اقتصادی- اقتصاد مقاومتی در نهادها و سازمان ها- بررسی حقوق شهروندی

همکاران ما