صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 8:00 به مدت 25 دقيقه

زمان پخش:جمعه ها

ساعت پخش برنامه:8:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

برنامه ای که در آن محوریت آیات سوره یس گفتگو، روایت، نمایش و ... اجرا می شود.

آشنایی جوانان با سوره یس با توجه به مشهور بودن آن به قلب قرآن

همکاران ما