صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 8:00 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 8:00

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

برنامه ای که در آن محوریت آیات سوره یس گفتگو، روایت، نمایش و ... اجرا می شود.

آشنایی جوانان با سوره یس با توجه به مشهور بودن آن به قلب قرآن

همکاران ما