گردونه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

گردونه

گردونه

برنامه گردونه نگاهی تحلیلی و کارشناسی به مهمترین موضوع سیاسی داخلی دارد.

مهمترین مساله خارجی روز را با حضور کارشناسان بین المللی بررسی می‌کند. یک موضوع چالشی از جنبه‌های مختلف به صورت مستند در یک بسته گزارشی ارایه می‌دهد.

تهیه کنندگان:
روزهای شنبه، یک شنبه و چهارشنبه خانم فاطمه توکلی
روزهای دوشنه و سه شنبه آقای محمد کلهر
کارشناس مجری: مهدی مهدی قلی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 21:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
گردونه