صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

توجه به منابع فسیلی و کم شدن این گونه انرژی ها و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این مشکل

ایجاد فضایی مناسب برای مطرح کردن مباحثی در خصوص محیط زیست و منابع طبیعی که در اختیار داریم.

همکاران ما