صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقيقه

زمان پخش:دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه:14:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000881
ایمیل برنامه:

توجه به منابع فسیلی و کم شدن این گونه انرژی ها و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این مشکل

ایجاد فضایی مناسب برای مطرح کردن مباحثی در خصوص محیط زیست و منابع طبیعی که در اختیار داریم.

همکاران ما