پیچک جمعه از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

پیچک

همه گیر شدن علم و سرعت ورود فناوری ها و ارتباطشان با زندگی روزمره ما ، مثل پیچکی شده که به دور ما می پیچید و می تواند برگ و گل هایش به بار بنشیند و زیبایی بیاورد، یا دست و پا گیر شود و ریتم زندگی را آرام کند. پیچک به همین چالش ها می پردازد

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه کننده : حسین خلیل نژاد
بازیگران : بهرام سروری نژاد – نازنین مهیمنی
گزارشگر : فرید رشیدی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 16:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
پیچک