صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 16:00 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 16:00

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

به موازات پیشرفت انسان در حیطه علم و فناوری، چالش های زیادی در زندگی به وجود آمده است. این برنامه نگاهی طنازانه به این چالش ها دارد.

غنی سازی اوقات فراغت، اصلاح رفتارها و باورهای فردی و اجتماعی

همکاران ما