صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

اطلاع رسانی، تحلیل، آگاهی بخشی و شفاف سازی اهداف رسانه های غربی و افزایش عزت و اعتبار ملی

تهدیدها و خطراتی که ماهواره بر زندگی جوانان می گذارد

همکاران ما