درس خواندن آسان است شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو جوان

درس خواندن آسان است

درس خواندن آسان است

با شنیدن برنامه های درس خواندن و تست زنی با مشاوره های کارشناسان کنکور آشنا می شوند.

تشویق شنوندگان به خواندن و مطالعه بیشتر و اصولی- آموزش روش های مناسب مطالعه

دسترسی سریع
درس خواندن آسان است